top of page
AirStay, Vacation Homes for Rent Florida, Homes for Rent Florida, Beach Homes for Rent Florida, Vacation House Rentals Florida, Rental Houses Airbnb Florida, Airbnb Florida, Vacation Houses Florida, Clearwater FL, Indian Rocks Beach FL, Largo FL, Pinellas Park FL, Rocky Point FL, Saint Petersburg FL, Sarasota FL, Seminole FL, Tampa Bay FL

Real Estate Agent

Real Estate Agents are professionals who help home buyers/sellers find and buy/sell a new home or commercial space. They help them buy and sell homes and guide clients through negotiation processes to get top dollar for their property when selling or buying. They also make sure that it is adequately marketed so potential buyers/sellers can find them!


Đại lý Bất động sản là những chuyên gia giúp người mua / bán nhà tìm và mua / bán một ngôi nhà mới hoặc không gian thương mại. Họ giúp họ mua và bán nhà và hướng dẫn khách hàng thông qua các quy trình thương lượng để có được số tiền hàng đầu cho tài sản của họ khi bán hoặc mua. Họ cũng đảm bảo rằng nó được tiếp thị đầy đủ để người mua / người bán tiềm năng có thể tìm thấy chúng!

bottom of page